2019-08-26 19:37
C joukkue

Tuen hakeminen ringeten tukirahastosta

Ringetteharrastukseen on mahdollista hakea rahallista tukea, jos se on välttämätöntä harrastuksen jatkamiseksi.

Asiassa toimitaan seuraavasti:

1. Lue säännöt (alla)
2. Kelpoisuusehtojen täyttyessä täytä lomake ja lähetä se joukkueenjohtajallesi 31.8 mennessä
3. Joukkueenjohtaja toimittaa hakemukset seuralle joka käsittelee hakemukset ja lähettää kootusti liittoon määräajan puitteissa

Kaukalopallon ja ringeten tukirahaston tarkoituksena on tukea vähävaraisia kaukalopallon ja ringeten pelaajia harrastuksen jatkamisessa avustamalla kausimaksukustannuksissa. Tukirahasto on tarkoitettu ensisijaisesti vähävaraisten junioreiden harrastuksen tukemiseen.

Kaukalopallon ja ringeten pelaajat voivat hakea avustusta seuransa kautta. Tuen hakijana ja tuen vastaanottajana on aina seura. Jaettavat avustukset on käytettävä tukea saavan pelaajan kausimaksuihin. Tukea hakeva pelaaja ja hänen seuransa täyttävät tukirahaston kirjallisen hakulomakkeen perusteluineen ja lähettävät sen liitolle.

Avustusten hakuaika on 1.7. - 30.9. Tuet maksetaan 31.10. mennessä.
Myönnettävä avustusmäärä on enintään 250€ per myönnetty avustus.
Maksetaan enintään kahtena peräkkäisenä vuonna per pelaaja.